Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

Tầm Nhìn: Bằng khát vọng dẫn đầu cùng chiến lược đầu tư bài, PQ Land phấn đấu trở thành biểu tượng hàng đầu Việt Nam trong ngành môi giới, đầu tư bất động sản. Sứ Mệnh: Làm thay đổi quan niệm của xã hội đối với nghề môi giới bất động sản và giúp đỡ 1 triệu người […]