Làm Sổ Hồng, Sổ Đỏ

Chúng tôi thực hiện dịch vụ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng và sổ đỏ) với tất cả bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh. Liên Hệ: Email: vphomes.vn@gmail.com. Địa chỉ: 95/11 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình […]