Giảng Dạy Đầu Tư Bất Động Sản

Đội ngũ là Thạc Sỹ (MBA), am hiểu chuyên sâu về tài chánh, đầu tư bất động sản chuyên nghiệp sẽ giảng dạy riêng từng học viên về việc hoạch định tài chánh, đầu tư bất động sản chuyên sâu, hiệu quả cho từng khách hàng. Khách hàng gửi yêu cầu giảng viên cho chúng […]