Sắc Thu Dịu Dàng Trên Khắp Thế Giới

Lá cây ngả vàng và đỏ là điểm báo hiệu thời điểm chuyển giao giữa hè và đông ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại một số nước, mùa thu cũng là mùa du lịch tăng trưởng mạnh.

Danny Richard Buxton‎

[ PHO ANH – Feel and listen to your senses ]

Author: Danny Richard Buxton (Facebook Account)

Maciej Dźwigała‎

[ PHO ANH – Autumn ]

Author: Maciej Dźwigała (Facebook Account)

Paul Byrne‎

[ PHO ANH – Morning has Broken ]

Author: Paul Byrne‎ (Facebook Account)

Richard Nelridge‎

[ PHO ANH – Heart Lake ]

Author: Richard Nelridge (Facebook Account)

Thu về trên Phố, phạm hoàng cương

[ Phố Ảnh – Thu Về Trên Phố ]

Tác giả Ảnh: NAG Phạm Hoàng Cương (Tài khoản Facebook)

Paul Cummins‎

[ PHO ANH – Moncton NB Canada ]

Author: Paul Cummins (Facebook Account)

Hung Hoang‎, thu cho lá vàng

[ Phố Ảnh – Thu Cho Lá Vàng ]

Tác giả Ảnh: NAG Hung Hoang (Tài khoản Facebook)

Lê Huy‎, thu

[ Phố Ảnh – Mùa Thu ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Lê Huy (Tài khoản Facebook)

Michael John Jenkinson Gay‎

[ PHO ANH – Autumn in Cumbria UK ]

Author: Michael John Jenkinson Gay (Facebook Account)

Andreas Härtenstein‎

[ PHO ANH – Mountain Peek ]

Author: Andreas Härtenstein (Facebook Account)

Danny Richard Buxton‎

[ PHO ANH – Fall from the Loft ]

Author: Danny Richard Buxton (Facebook Account)

thu về trên cánh đồng cỏ ., pham minh thang

[ Phố Ảnh – Thu Về Trên Cánh Đồng Cỏ ]

Tác giả Ảnh: NAG Pham Minh Thang (Tài khoản Facebook)

Source: https://www.facebook.com/groups/phoanh/

Fanpage: https://www.facebook.com/phoanh.vn

Comments Are Closed

TOP ↑